เครื่องจับเสียงไฮโล 2021 เป็นอย่างไร?

เครื่องจับเสียงไฮโล 2021 เป็นอย่างไร?